VOS bij debat genocidepreventie – Vlaamse Vredesweek

Hoe kan de Europese Unie bijdragen aan de preventie van genocide? Op dinsdag 25 september debatteerden europarlementariërs en experts in het Vredescentrum in Antwerpen over deze heikele vraag. Dit in het kader van de Vlaamse Vredesweek. Aanwezig waren de europarlementariërs Philippe De Backer (Open VLD), Kathleen Van Brempt (sp.a) en Bart Staes (Groen). Helaas was […]

Eindgebruik Vlaamse wapens blijft teer punt

Allicht nog voor het zomerreces zal het Vlaams Parlement zijn goedkeuring hechten aan het decreet op de wapenhandel. Op commissieniveau gebeurde dat al afgelopen dinsdag. Haast alle betrokkenen spreken van een evenwichtig decreet. Maar veel zal afhangen van de opvolging in de praktijk. Een voldoende parlementaire controlemogelijkheid is absoluut noodzakelijk. Voor de toestand op het […]

België exporteert massaal militaire vuurwapens naar het Midden-Oosten

Persbericht Vlaams Vredesinstituut Het Vlaams Vredesinstituut keek pas bekend gemaakte cijfers over de Europese wapenhandel in. Daaruit blijkt dat de EU-lidstaten in 2010 voor 31,7 miljard euro wapenexport toelieten. België blijkt de grootste exporteur van militaire vuurwapens naar het Midden-Oosten. Europese wapenexport bedroeg 31,7 miljard euro in 2010 Uit het meest recente rapport van de […]