Toespraak van Lieven De Rouck tijdens Vredesfietseling over Brussel

Op vrijdag 24 augustus hield de Vredesfietseling een tussenstop in Gemeenschapscentrum De Zandloper in faciliteitengemeente Wemmel. Lieven De Rouck kwam spreken over Brussel. De Rouck is parlementair medewerker en staat op de vierde plaats van de N-VA-lijst van Brussel-stad. Allereerst wil ik de organisatie bedanken voor de uitnodiging. Ik kan u echter als Brusselaar moeilijk welkom heten […]

VOS-Persbericht De Gordel

Start van de Gordel in Sint-Genesius-Rode. Al 31 jaar start en eindigt De Gordel in Sint-Genesius-Rode . Nu meer dan ooit. Het Nederlandstalig karakter van de Rand staat onder druk. Zie de weigering van de Rodense burgemeester Myriam Rolin om voor de 32e editie haar gemeente start- en aankomstplaats te laten zijn. Dit is een […]

Franse vrienden van Di Rupo spuwen op Vlaanderen

Onlangs boog de commissie Buitenlandse Zaken van het Franse parlement zich over een rapport van 2 Franse parlementsleden over België. Het rapport, dat België in navolging van Karel De Gucht karakteriseert als ‘een permanente diplomatieke conferentie’, gaat soms danig over de schreef. Sommige van de verhoudingsgewijs royaal aan bod gekomen Franstalige opiniemakers zoals André Flahaut […]

België een bananenmonarchie

Na de Kamer heeft nu ook de Senaat dankzij een overweldigende Franstalige meerderheid zijn goedkeuring gehecht aan de tijdelijke buitenwerkingstelling van artikel 195 van de Grondwet. Hierdoor kan, in strijd met de grondwet, het communautaire akkoord in 1 in plaats van in 2 regeerperioden worden uitgevoerd. Begin januari oordeelde grondwetspecialist en Afrikadeskundige professor Filip Reyntjens […]

Oproep pamflettenactie ‘Di Rupo-akkoorden? Niet in mijn naam!

De Di Rupo-akkoorden betekenen een onverantwoord zware hindernis voor verdere Vlaamse autonomie en dit niet enkel op politiek maar ook op sociaaleconomisch en financieel vlak. Deze eenvoudige vaststelling zal iedereen in Vlaanderen die het politieke gebeuren wat meer van nabij volgt zelf maken. Tot vandaag echter hebben al te veel Vlamingen die vaststelling nog niet […]

Vlaamse onderhandelaars capituleerden. VOS niet!

De verkiezingsuitslag van juni 2010 loog er niet om. Eindelijk leek een Copernicaanse omwenteling binnen bereik, want iedereen had het signaal begrepen – althans voor de camera’s. Maar de sprong voorwaarts bleef uit. Met de hulp van Vlaamse lakeien haalde de keizer van Bergen naar aloude Belgische traditie de Franstalige buit binnen. Dankzij de onzuivere […]

Een schone lei

Dit land staat stil. Het boert dus achteruit. Het is 5 na twaalf. * De zuivere splitsing van B-H-V. * Veel meer bevoegdheden voor de deelstaten. * Medezeggenschap over Brussel. * Een transparante en verantwoordelijke solidariteit. * Werken aan de toekomst. Dat zijn de minimumeisen van VOS. Gelukkig zijn we niet alleen. Het persbericht van […]

Ja maar hola

Vos erkent dat de heer Di Rupo in zijn regeringsnota een flinke draai genomen heeft. Helaas staat het mijlenver af van wat de Vlaamse partijen vroeger als minimumprogramma overeengekomen zijn. Het voorstel zal blijvend oorzaak zijn van nieuwe conflicten. Vlaanderen verdient beter.