Vlag VOS Membruggen herontdekt

Historische kring geeft voorbeeld

De herdenking 100 jaar Grote Oorlog nadert met rasse schreden. De Historische Kring Membruggen wachtte alvast niet op 2014 om zijn beste beentje voor te zetten. Als kers op de taart verkreeg hij bovendien onlangs de oude VOSsenvlag.

Toen Hubert Schols en Noël Henckaerts, voorzitter en secretaris van de kerkfabriek van Membruggen, in december 2011 in de kerk van Membruggen op zoek gingen naar de Kerstverlichting, troffen ze in een van de zijaltaren een hen onbekende doos aan. Daarin vonden ze 2 uit het oog verloren vlaggen, waaronder de vlag van VOS Membruggen uit 1922. Zoals elders in Vlaanderen betaalde Membruggen een hoge tol in de Eerste Wereldoorlog. Membruggen telde toen slechts 500 inwoners, maar zond wel 28 zonen naar de oorlog. Drie hiervan keerden nooit weer. Al in de beginfase sneuvelden 2 jongemannen, tegen het einde ook nog een vader van 3 kinderen. Nog 2 anderen overleefden weliswaar, maar met blijvende letsels. De overlevenden verenigden zich in VOS om het trauma te boven te komen. Fier droegen ze jarenlang hun vlag bij allerlei herdenkingen en andere plechtigheden.

Na de herontdekking schonk de kerkfabriek de vlag aan de Historische Kring Membruggen. Die had in november 2011, vertrekkend van een groepsfoto van de overlevende oud-strijders uit 1919, de bijzonder succesvolle tentoonstelling De jongens van Membruggen in “den grooten oorlog 14-18” samengesteld. Die lokte niet minder dan 500 belangstellenden naar het Parochiaal Centrum Momerkinne. Meteen bewees de Historische Kring dat de lotgevallen van onze Vlaamse fronters nog altijd een breed publiek aantrekken. Aan elke oud-strijder werd 1 paneel gewijd met aandacht voor zijn frontervaring, maar ook voor zijn voorgeschiedenis en leven na de oorlog.

In de rand van de tentoonstelling richtte de Historische Kring op de symbolische datum 11 november bovendien een druk bijgewoonde lezing in. Daarbij kwamen verschillende facetten van de oorlog aan bod. Na een inleidend woord van Rombout Nijssen, rijksarchivaris van het Rijksarchief Hasselt, ging historicus Daniël Vanhees dieper in op de belevenissen van zijn grootvader, frontsoldaat en oorlogsheld Daniël Jackers. Flor Bruninx sprak op zijn beurt over zijn grootvader, frontsoldaat Winand. Daarop werd ingehaakt door prof. dr. Jos Monballyu. Deze historicus-jurist had aan Winand Buninx een hoofdstuk gewijd in zijn boek ‘De jacht op de flaminganten’ en de strafrechtelijke repressie van de Vlaamsgezinde militairen aan het IJzerfront.

Vanwege het grote succes van de tentoonstelling en de lezing wordt ze terug opgesteld naar aanleiding van de erfgoeddag in het teken van ‘helden’ op 22 april en dat bij het monument en aan en in de kerk. Ook de vlag van VOS Membruggen zal daarbij worden getoond. Mooie initiatieven, die navolging verdienen.

Ivo Coninx

Met speciale dank aan de Historische Kring Membruggen en zijn voorzitter Marcel Daerden voor de inlichtingen en de foto’s

Vlag VOS Membruggen

Op de voorgrond instrueert OLV van Vlaanderen een soldaat. Het lijkt er op dat de soldaat de oorlog net achter zich heeft gelaten. Want achter hem bevindt zich een blauwkleurige, geelomrande medaillon met daarin een door gele lauwerkransen – teken van de overwinning – omgeven zwaard. OLV vraagt de soldaat voortaan te strijden voor de idealen van de Bond van het Heilig Hart, Vlaanderen en VOS. In het decor op de achtergrond figureert de Sint-Hubertuskerk van Membruggen met zijn toren in mergel. Verder zien we groen omrande okerkleurige bomen, goudgele graanvelden, een bruine veldweg en een groen grasveld. Die verwijzen naar het glooiende Haspengouwse landschap. De 3 kruisjes herinneren aan de gesneuvelde jongemannen. Merk op dat de Vlaamse symbolen hier nog worden gebruikt in een Belgisch kader. Het logo van VOS is zwartgeelrood en de franjes van de vlag zijn in de Belgische driekleur. In de jaren 1920 overheerste nog de overtuiging dat Vlaams zelfbestuur met België was te verzoenen.